Crub

Crub
Cuss word that is stronger than dang, but weaker than damn.

Crub! I just dropped my backpack on my foot.


Dictionary of american slang with examples. .

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Crub — Cuss word that is stronger than dang, but weaker than damn. Crub! I just dropped my backpack on my foot …   Dictionary of american slang

  • crub —  a crust of bread, or rind of cheese. Exmoor …   A glossary of provincial and local words used in England

  • crub — I. ˈkru̇b, rəb dialect variant of crib II. dialect variant of curb …   Useful english dictionary

  • təcrübə — is. <ər.> 1. Sınama, sınaq, yoxlama. Təcrübə uçuşu. Təcrübə müddəti. Təcrübə məşğələləri. – Bu ildən təcrübə üçün xüsusi bir sahədə əkməyə icazə verdilər. M. Rz.. Təcrübə etmək (aparmaq) – təcrübə yolu ilə yoxlamaq, sınamaq. Yeni buğda növü …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübəli — sif. Bir işdə, ixtisasda, sənətdə, peşədə təcrübəsi, biliyi, vərdişi, böyük səriştəsi olan. Təcrübəli müəllim. Təcrübəli sürücü. – Fərman verir qoşunlara ağsaqqal; Təcrübəli, acıqlı bir general. A. S.. Mədən işlərinə olan böyük həvəsi sayəsində… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübəçi — is. 1. Təcrübə keçən, praktikant. Təcrübəçi tələbə. // Ba x stajçı. Təcrübəçi çilingər. Təcrübəçi toxucu. 2. Adətən hər hansı kənd təsərrüfatı bitkiləri yetişdirmək, yeni növlər almaq və s. məqsədlərlə təcrübə keçirən adam. Təcrübəçi seleksioner …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübəsiz — sif. Təcrübəsi, biliyi, vərdişi olmayan və ya az olan. Təcrübəsiz usta. – . . Onda da bu quşlar təcrübəsiz və əsəbi ovçunu diksindirər. . M. Rz.. Barama bəsləmək çox incə və çətin iş olduğundan təcrübəsiz adam onun öhdəsindən gələ bilməz. Ə. S..… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübəçilik — is. Təcrübə ilə məşğul olma, təcrübəçinin (2 ci mənada) gördüyü iş; təcrübə işi. Təcrübəçiliklə məşğul olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübələnmək — f. Təcrübə qazanmaq, təcrübəli olmaq, təcrübə əldə etmək. «Yatağan» balıqlar artıq «təcrübələnmişdilər». Təhlükə hiss edən kimi qayanın altına şütüyür, . . dəlmə deşiyə dürtülürdülər. İ. Hüseynov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təcrübəvi — sif. <ər.> Təcrübəyə aid olan, təcrübə üçün olan, təcrübə ilə bağlı olan; əməli, təcrübi. . . K. A. Timiryazev birinci dəfə olaraq enerjinin saxlanması qanununu fotosintezdə təcrübəvi surətdə isbat etmişdir. «Bitki fiziologiyası» …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”